Kонтакти


гр. Търговище
бул. „ 29 Януари" №6
тел: 0601 / 6 26 92
тел: 089 / 337 25 50
тел: 088 / 88 40 470

гр. Търговище
ул. „Уилям Гладстон“, " №4 /срещу CBA на пазара/
тел: 089 / 337 25 56